SPIRITUS 96%/ETHANOLUM 96%(V/V)PH.EUR.-GALVEX

Kúpte si tento produkt teraz a získajte 14 bodov!14.46

Dodanie do 48-hodín

Kategória

Popis

ETHANOLUM 96%  (96 per centum)

Definícia podľa Slovenského liekopisu: Etanol musí obsahovať najmenej 95,1 % (V/V) (92,6 % m/m) a najviac 96,9 % (V/V) (95,2 % m/m) C2H6O pri teplote 20 °C a vodu.

Číra bezfarebná, prchavá, horľavá kvapalina, hygroskopická, miešateľná s vodou a s dichlórmetánom. Horí modrým nedymiacim plameňom.
 

Vrie asi pri 78 °C.