Lekáreň Sv. Michala

Hviezdoslavova 45/24

029 01 Námestovo

tel. kontakt: +421 911 078 782

email: info@lekarensvmichal.sk

web: www.lekarensvmichal.sk

Fakturačné údaje

A&M Pharm s.r.o.
Miklošicova 903/9
Námestovo 029 01

IČO: 51 400 324
DIČ: 2120691276
IČ DPH: SK2120691276

Bankové spojenie : 
Názov banky : Slovenská Sporiteľňa a.s.
IBAN: SK73 0900 0000 0051 6452 4487
SWIFT KÓD : GIBASKBX